Informace – výuka jazyků

Termíny výuky jazyků v pomaturitním studiu

Výuka v jazykové škole AMIGAS Brno probíhá od září do června, od pondělí do pátku 20 hodin týdně.

  • dopolední studium (8,30–12,00)
  • nebo odpolední studium (12,15–15,30)

Při nástupu se nekonají žádné přijímací zkoušky, pouze obecné rozřazovací testy, na základě kterých jsou studenti rozděleni do příslušných skupin dle své současné úrovně znalostí jazyka

Forma výuky v naší jazykové škole

V naší jazykové škole vyučují jak čeští lektoři tak i rodilí mluvčí a to ve všech kurzech. Patříme mezi jazykové školy v Brně, kde jsou rodilí mluvčí automatickou součástí skutečně každého kurzu. Tato kombinace je pro studenty velmi výhodná, rodilý mluvčí vede konverzační hodiny a hodiny s českým vyučujícím jsou zaměřeny na gramatiku a přípravu k mezinárodním zkouškám Cambridge English nebo DELE. U angličtiny navíc jako jediná akreditovaná škola v České republice používáme v části každého kurzu speciální světovou konverzační Callanovu metodu, díky které se lze naučit a rozmluvit anglicky mnohem rychleji než při používání pouze klasických metod výuky.výuka jazyků Brno - pomaturitní jazykové kurzy v JŠ Amigas

Výuka pomaturitních kurzech není zaměřena pouze na teoretický výklad, velký důraz je kladen právě na schopnost reagovat v běžných situacích, získání dobrých komunikačních schopností a schopnost improvizace. Forma výuky je zpravidla zajímavější a záživnější, než jsme zvyklí ze ZŠ nebo SŠ a je často obohacena o hry, scénky, audio vizuální projekci atd. Automatickou součástí kurzů je také pravidelná výuka „mimo učebny“, tzv. „Outdoor activities“, které jsou plánovány s rodilými mluvčími a které „nutí“ naše studenti používat angličtinu v běžných situacích. Jedná se o akce, které naše studenty oslovují a baví a to je např. bowlingový zápas, návštěva filmových festivalů, muzeí, anglické knihovny atp.

Na co si při výběru „pomaturitní jazykové školy“ dávat pozor

  • některé jazykové školy v Brně rády „zkracují školní rok“ = ověřte si dodržování začátku a konce školního roku (1.9. – 30.6.) – pokud Vám studium bude začínat v polovině září a končit v polovině června, rozhodně si stěžujte a požadujte finanční kompenzaci
  • maximální počet studentů ve skupině je 18
  • v pomaturitních kurzech mají vyučovat pouze rodilí mluvčí, čeští pedagogové, případně lektoři a lektorky se státnicí z jazyka a pedagogickým minimem, nikoliv např. studenti VŠ
  • pokud narazíte na „velmi výhodnou“ cenu studia, ověřte si, zda se jedná o krátkodobou „reklamní akci“ uznávané a ověřené jazykové školy, která si může podobné akce na „svůj úkor“ dovolit nebo by nabízená nízká cena mohla znamenat poskytnutí nekvalitní služby – ideálně ověřte u studentů z minulých let, na FB stánkách atp.
  • zvažte lokalitu a dopravní spojení učeben jazykové školy, budete tam dojíždět 5 dní v týdnu
  • pokud škola nenabízí 3D fotografie prostorů nebo 3D prezentaci na webových stránkách, zajděte se podívat na prostory školy osobně, budete tam přecejen trávit 20 hodin týdně
  • pozor na tzv.“dny otevřených dveří“ – právě přítomného lektora, který na Vás udělá dojem, nemusíte nakonec za celé své studium potkat