Jazykové pomaturitní kurzy

Jednoleté pomaturitní studium angličtiny a španělštiny

Jednoleté denní pomaturitní kurzy (angličtina, španělština) se v jazykové škole AMIGAS Brno organizují v souladu s se zákonem 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014. Pomaturitní studium se tak pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách a z toho vyplývá i jedna z velkých výhod hlavně pro „současné maturanty“ = zachování statusu studenta s možností získat všechny sociální výhody s tím spojené i v dalším školním roce.

Pro koho jsou vlastně pomaturitní kurzy určeny?

Letos bude opět odmítnuto mnoho zájemců o studium na vysokých školách. Nedobrovolně získaný „volný čas“ však není potřeba promarnit čekáním na úřadu práce. V posledních letech navíc přibývá i těch, kteří nesloží jednu část maturity a musí jít na opravný podzimní termín. I pro tyto studenty je velice výhodné si předem zarezervovat místo v jednoletém denním jazykovém kurzu angličtiny nebo španělštiny, protože 90% z nich vždy zkoušku s úspěchem dokončí.

Studium v pomaturitním kurzu v Brně se zaměřením na angličtinu nebo španělštinu je jedna z nejčastějších alternativ, kterou volí:pomaturitní kurzy angličtiny v jazykové škole Amigas Brno

  1. maturanti, kteří právě složili maturitu,
  2. maturanti, kteří nesložili část maturity a mají opravný termín na podzim,
  3. všichni dospělí, kteří si chtějí vylepšit svoji angličtinu, příp. španělštinu v intenzivním jazykovém kurzu konaném 5 dní v týdnu po 4 vyučovacích hodinách,
  4. studenti všech kategorií a oborů včetně dospělých, kteří se nehlásí nebo nedostali na státní vysokou školu,
  5. ti, kteří zároveň neuvažují o soukromé vysoké škole, nechtějí začít studovat ani vyšší odbornou školu ani odjet do zahraničí,
  6. zájemci o absolvování různých stupňů mezinárodních zkoušek Cambridge (angličtina) nebo D.E.L.E. (španělština).

Co studiem jazyků získáte?

Celý rok, který věnujete intenzivnímu studiu cizích jazyků, vám zajistí výrazné zlepšení o 1-3 úrovně vašich komunikačních schopností i písemného projevu. Letošní maturanti navíc získají status studenta a mohou využívat veškeré výhody s tím spojené.

V jazykovém kurzu angličtiny vás připravíme na některou z mezinárodně uznávaných zkoušek Cambrigde English: Preliminary (PET), First: (FCE), nebo Advanced (CAE). V pomaturitním kurzu španělštiny vás připravíme na mezinárodní zkoušky DELE různých úrovní (od A2-B2). Tyto celosvětově uznávané jazykové zkoušky budete mít možnost složit na konci školního roku.

Po absolvování takto intenzivního jazykového kurzu s hodinovou dotací cca 770 vyučovacích hodin se zvýší vaše případná šance na přijetí na vysokou školu, vzroste vaše hodnota na trhu práce a zlepší se vaše možnosti najít zajímavé a dobře ohodnocené zaměstnání nebo odjet do zahraničí velmi dobře jazykově vybaveni. Díky naší výuce speciální konverzační Callanovou metodou a hodinám s rodilýmimluvčími nebudete mít problém své jazykové znalosti skutečně použít v praxi a v reálých situacích.